Prosjekt & tomter

Vidsyn hyttefelt er eit nytt hyttefelt med 72 tomter like sør for Hovden. Tomtene er byggjeklare, og du kan velje om du vil ha tomta som ho er eller nøkkelferdig hytte. Tomtene ligg solfylt til med utsyn mot fjell og vidder.

Straume Handlaft formidlar tomter, og kan altså også stå for bygging. Sjå meir informasjon på www.vidsynhytter.no.