Straume Handlaft er eit laftefirma med lange tradisjonar i Setesdal

Me byggjer handlafta hus, hytter, anneks, garasjar og stabbur. Me kan og stå for restaurering av gamle bygg.

Du finn meir informasjon om oss på nettsida her - eller ta kontakt!

Olav Straume | Tel 992 62 335 | post@straumehandlaft.no

Medlem i Norsk Laft - Bransjeforeningen for norske tømmerhusprodusenter.